Żywienie w ciąży

Sposób i jakość żywienia kobiety ciężarnej w okresie trwania ciąży może mieć niebagatelny wpływ na wystąpienie w przyszłości chorób dietozależnych u potomka. Coraz częściej pojawiają się doniesienia naukowe wskazujące na istnienie zależności pomiędzy urodzeniową masą ciała noworodka a zwiększonym ryzykiem pojawienia się w późniejszym wieku nadciśnienia, cukrzycy, otyłości, chorób zakaźnych, chorób alergicznych czy też choroby niedokrwiennej serca. Żywienie w krytycznych okresach życia dziecka, a więc przed urodzeniem, jak i po nim, ma decydujący wpływ na jego przyszłe zdrowie ponieważ środowisko zewnętrzne może wywołać nieodwracalne zmiany. W badaniach wykazano, że dzieci kobiet niedożywionych cechowały się zwiększonym ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu II, choroby układu krążenia, nadciśnienia i osteoporozy. Patologie te są wynikiem przystosowania się płodu do warunków niedożywienia wewnątrzmacicznego i trwale zmieniają metabolizm i procesy fizjologiczne u płodu. Zarówno niedowaga, jak i nadwaga w okresie ciąży mogą mieć poważne konsekwencje zdrowotne w przyszłości. Dlatego tak ważny jest stan odżywienia kobiety ciężarnej, a później także odpowiednio skomponowana dieta dziecka w okresie wczesnoniemowlęcym. Te czynniki wpływają na tzw. programowanie żywieniowe u potomka.

[Głosów:0    Średnia:0/5]