Przewlekła choroba skóry

Przewlekłą, nawracającą chorobą skóry jest łuszczyca. Chorobą tą nie można się zarazić. Do najczęściej stosowanych leków przy leczeniu łuszczycy należą maści natłuszczające oraz sterydy. Jednak pojawiają się także nowe, inne sposoby jej leczenia. Do zmian, które obejmują dużą powierzchnię skóry stosowana jest fototerapia. W leczeniu fototerapią stosowane są lampy, które imitują promieniowanie słoneczne UVB lub UVA. Nasilone i oporne na leczenie innymi metodami zmiany łuszczycowe stosowane są leki doustne, np. metotreksat lub cyklosporyna. Leki te podawane są tylko w wyjątkowych przypadkach, gdyż są to leki bardzo toksyczne. W terapii łuszczycy wykorzystywane są także nowe leki, które są pochodnymi witaminy D3. Leków tych nie dostaniemy bez recepty wypisanej przez lekarza. Do nowych leków na łuszczycę należą także leki biologiczne, uzyskane dzięki pracy inżynierów genetyków. Tego typu leki były dotychczas wykorzystywane jedynie w terapii chorób onkologicznych i reumatologicznych. Dziś są one polecane do leczenia ciężkich postaci łuszczycy, a więc takiego jej przebiegu, w którym nie pomagają stosowane dotychczas maści, leki doustne, czy fototerapia. Te leki są niestety bardzo drogie. Jedna ampułka leku kosztuje od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Leki te przyjmowane są przez okres 8 do 12 tygodni.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: