Platforma Brokerska Usług Medycznych

Nazwa projektu

Zadaniem projektu jest stworzenie narzędzia informatycznego do zarządzania zleceniami usług medycznych w ramach współpracy pomiędzy Wnioskodawcą, podmiotami zlecającymi (operatorzy medyczni oraz ubezpieczyciele) i dostawcami usług medycznych (NZOZy).

Opis projektu

Celem projektu jest uruchomienie systemu informatycznego realizującego procesy biznesowe Brokera Usług Medycznych. System automatyzuje następujące procesy biznesowe: sprzedaży, reklamacji, zarządzania informacją o produkcie i usłudze, rozliczeń płatności i finansów, księgowy.

Numer umowy o dofinansowanie

UDA-POIG.08.02.00-14-572/13-00

Beneficjent

Sagittario spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjne gospodarki.

ue logo big