Najbardziej pospolite alergeny

Trzeba mieć świadomość, że nie każda niekorzystna reakcja organizmu na pokarm z określonej grupy żywieniowej łączy się z alergią. U bardzo dużej grupy ludności stwierdzono, że wykazują oni daleko idącą nietolerancję niektórych pokarmów. W języku medycznym zjawisko to nosi nazwę indiosynkrazji. Są to reakcje, które nie obejmują układu odpornościowego, a tym samym nie mają związku z alergią. Do najbardziej pospolitych alergenów wywołujących określone reakcje alergiczne zalicza się białko jaj, mleko krowie, mąkę i owoce cytrusowe. Na szczęście bardzo mały odsetek dzieci przejawia reakcje alergiczne na pokarmy takie jak orzeszki ziemne, sezam, skorupiaki czy ryby. Są to bowiem takie pokarmy, które u osób uczulonych na nie mogą wywoływać ciężkie reakcje alergiczne. Bardzo wiele alergenów jest ukrytych w przetworzonej żywności. Do takich alergenów zalicza się olej z orzechów, białka mleka i hydrolizowane białka roślinne, na przykład z ziaren soi. Dlatego bardzo ważne jest abyśmy wyrobili w sobie nawyk starannego czytania etykiet produktów żywnościowych. W sytuacji w której w wywiadzie rodzinnym lub osobistym stwierdzono występowanie alergii pokarmowej należy wprowadzać do diety dziecka produkty o charakterze alergetyzującym jak najpóźniej. Bardzo dobrze byłoby wstrzymać się z podawaniem mleka krowiego, soi, mąki pszennej aż do ukończenia przez dziecko dwunastu miesięcy.

[Głosów:0    Średnia:0/5]