Działy medycyny lotniczej i medycyny kosmicznej

Istnieje pojęcie medycyny lotniczej, która charakteryzuje się analizą zaburzeń organizmu podczas lotów, kiedy to w organizmie tym wystąpiły one, czy też nasiliły się. Dodatkowo ów dział medycyny traktuje o przewożeniu samolotami osób chorych i rannych. Dotyczy zatem bezpiecznego ich przetransportowania samolotem, a częściej nawet śmigłowcem. Jest to pokrewna gałąź dla medycyny kosmicznej. Jednak medycyna kosmiczna, jak wynika z nazwy zajmuje się lotami kosmicznymi, a bardziej konkretnie ich wpływem na organizm ludzki. Odpowiedzialni za tą dyscyplinę są specjaliści medycyny lotniczej. Astronauta musi być osobą fizycznie i psychicznie zdrową. Dlatego też prowadzone są wszelkie testy, kiedy to sprawdza się czy prawidłowo działają wszystkie funkcje w organizmie. Jak ów organizm sprawdzi się w sytuacjach ekstremalnych. Badanie pulsu, tego jak pracuje serce, jaka jest wydolność, na ile przyspieszony jest oddech, wszystko to jest monitorowane. Z tego wynika, że medycyna nie jest wyłącznie leczeniem, ale także badaniem pracy organizmu podczas określonych sytuacji. Co ciekawe prekursorem tego typu badań jest lekarz i naukowiec mający na sumieniu wiele żyć ludzkich, podczas zbrodniczych praktyk, jakich się dopuścił w obozie koncentracyjnym w Dachau. Mowa tutaj o Hubertusie Strugholdzie, który jako pierwszy badał, jaki wpływ na człowieka ma aeronautyka.

[Głosów:0    Średnia:0/5]